CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HÀ LÊ NGUYỄN

Địa chỉ: Mai Đăng Chơn –Ngũ Hành Sơn  – Đà Nẵng
Điện thoại: 02366.522.111
Hotline: 0905.788.279
Email: hkhwindow@gmail.com
Website: https://halenguyen.com/

 

Thông tin khách hàng